Η ανακοίνωση του Δήμου προς τους παραγωγούς 

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς των  Τοπικών Κοινοτήτων Σκλαβοπούλας – Βουτά - Παλαιόχωρας  που υπέστησαν ζημιές σε Φυτικό και Πάγιο Κεφάλαιο από ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ - ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10-09-2020, ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στα γραφεία του Δήμου στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ  έως  25/09/2020.


Επισημαίνεται ότι για το πάγιο κεφάλαιο και τα αποθηκευμένα προϊόντα, πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί αρχική αίτηση ζημιάς, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κ.Ο.Ε.  

Για ζημιές Παγίου κεφαλαίου ενημερώνουμε ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται μόνο στις γεωκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τηρούν τις προβλεπόμενες από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία διατάξεις περί νομικής λειτουργίας και έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε Ασφαλιστικό Φορέα για τουλάχιστον ένα από τους στατιστικά συχνότερους κλιματικά κινδύνου.

Για ζημιές φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ ενημερώνουμε ότι δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται, όταν δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια και δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

 Τέλος ενημερώνουμε ότι για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς ΕΛΓΑ φυτικής παραγωγής καταβάλλονται  τέλη  εκτίμησης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΛΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ:
ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΗΛ.:  28233 40311 
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ                ΤΗΛ.:  28233 40300
 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook