Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ για την επέκταση του μονοπωλίου και την άδεια για τα νέα παιγνιομηχανήματα.

Συγκεκριμένα, στη γενική συνέλευση θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1) Η συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15/12/2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της.

2) Η πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011.

3) Η λήψη δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των 600 εκατ. ευρώ και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του.

(in.gr)