Παρακαλούνται τα παραπλέοντα σκάφη να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και να μην πλησιάζουν την περιοχή των βολών κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θα εκτελεστούν βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 8.30 έως τις 13.00 στο Πεδίο Βολής Ρεθύμνου.

Παρακαλούνται τα παραπλέοντα σκάφη να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και να μην πλησιάζουν την περιοχή των βολών κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.