Για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου Χανίων.

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2021.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2021.

Και μετατέθηκε λόγω παράτασης των περιοριστικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Μετατρέπετε πλέον από δια ζώσης σε διά περιφοράς την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 22:00 λόγω και των νέων περιοριστικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 με ισχύ έως 30-9-2020.

Μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 22:00, για το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων έτους 2021, ηλεκτρονικά στο email του Δημοτικού Συμβουλίου [email protected] ή μπορείτε να τις καταθέσετε εγγράφως στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:00 έως 14:00.