Πώς θα γίνεται η προσέλευση των εργαζομένων στα γραφεία τους - Τι υποχρεούται να κάνει ο εργοδότης

Την εφαρμογή της τηλεργασίας, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, όπου μπορεί να παρασχεθεί, προβλέπει η σχετική διάταξη.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ο εργοδότης μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα της τηλεργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Ο εργοδότης υποχρεούται να προαναγγείλει το προσωπικό που θα απασχοληθεί εξ αποστάσεως, για το σύνολο της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, συμπληρώνοντας και  υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης από τον εργοδότη επιφέρει πρόστιμο, που επιβάλλεται κατόπιν ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προσέλευση και η αποχώρηση των εργαζομένων θα γίνεται σταδιακά από και προς τον χώρο εργασίας, με σκοπό την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και του εργασιακού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, η έναρξη και λήξη του ωραρίου προσαρμόζεται με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στην Εργάνη  κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Δείτε εδώ όλη την ΚΥΑ

Πηγή: newsbeast.gr