Ανακοίνωση που απαγορεύει την κολύμβηση λόγ διεξαγωγής αγώνα.

Το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαγορεύει την κολύμβηση σε λουόμενους, το Σάββατο 26/9 και την Κυριακή 27/9 στην παραλία Ρεθύμνου, λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου.

Η ενημέρωση του Λιμεναρχείου αναφέρει:

Την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού:
Ι. Την 26 Σεπτεμβρίου 2020 στην παραλία Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται
από τα κάτωθι στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:30 έως ώρα 13:30 :


(α) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 6,49’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 0,80’’Α
(β) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 18,82’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 28’ 58,96’’Α
(γ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’20,33’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’39,59’’Α
(δ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 0,45’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 38,37’’Α και
(ε) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 5,23’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 3,98’’Α

ΙΙ. Την 27 Σεπτεμβρίου 2020 στην παραλία Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται
από τα κάτωθι στίγματα και για το χρονικό διάστημα από ώρα 09:00 έως ώρα 12:00:

(α) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 06’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 01’’Α
(β) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 18’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 28’ 59’’Α
(γ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 18’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 11’’Α και
(δ) Γεωγραφικό Πλάτος : 35 0 22’ 02’’B και Γεωγραφικό Μήκος 24 0 29’ 13’’Α

2. Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή και σε απόσταση 200 τουλάχιστον μέτρα περιμετρικά των
στιγμάτων (β), (γ), (δ) και (ε) απαγορεύεται η διέλευση ταχυπλόων, αλιευτικών και οποιοδήποτε άλλου τύπου
σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των αθλημάτων των
Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν εντός θαλάσσιου χώρου.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ