Επιστολή προς το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Κύριοι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και πρωτίστως έχουμε  το χρέος   διατηρηθούν  τα  ιστορικά κτήρια της  πόλης  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  των πολιτών  

Για τους  παραπάνω  λόγους  συντασσόμαστε  με  την κοινωνία     και  τους θεσμικούς   φορείς   των Χανίων ,που σκοπό έχουν την αξιοποίηση  των παραπάνω κτιρίων  προς όφελος   των  πολίτων

Το ΔΣ

 Οικονομικού  Επιμελητηρίου  Δυτικής Κρήτης