Από τον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας γίνεται γνωστό ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από χαλάζι  – ανεμοθύελλα στις 22/10/2020. 

Οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες (ελιές, κ.λ.π.) ζημιώθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δ.Ε. (πρώην Δημοτικό Κατάστημα, οδ. Ελ. Βενιζέλου, Γαλατάς), από τις 10.00 έως τις 14.00, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή,  για να δηλώσουν τη ζημιά τους.

Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις θα υποβάλλουν οι παραγωγοί, των οποίων το ποσοστό ζημιάς είναι 20% και άνω επί της συνολικής παραγωγής και επιπλέον εμπίπτουν σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

• ΑΦΜ
• Ταυτότητα
• Αντίγραφο βιβλιαρίου Τραπέζης (Πειραιώς), όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ.
• Προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης είναι η εξόφληση εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ, έτους 2019.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται έως τις 05/11/2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.
 

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook