Λόγω COVID-19, για  την εγγραφή των ξενοδοχοϋπαλλήλων στο Ταμείο Ανεργίας θα τηρηθεί φέτος η διαδικασία ηλεκτρονικά

Οι εγγραφές θα γίνονται από το Σωματείο Ξενοχοϋπαλλήλων στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου και καθημερινά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρα 8 το πρωϊ μέχρι 1 μ.μ.

Επίσης οι ξενοδοχοϋπάλληλοι των οποίων έληξε η εργασιακή σχέση με το ξενοδοχείο 30-9-2020 και μετά, θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τέλος του Οκτώβρη, για να υποβάλλουν μονομερώς τη δήλωση αναστολής και να πληρωθούν και τον μήνα Οκτώβριο .         

Η προθεσμία εγγραφής στο Ταμείο είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία απόλυσης ή τη λήξη σύμβασης .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο ταμείο ανεργίας

1. Βεβαίωση εργοδότη για τα ένσημα του 2020 .

2. Φωτοτυπία Λογαριασμού τράπεζας  IBAN ( πρώτο όνομα ).

3. Υπεύθυνη Δήλωση Θεωρημένη από το ΚΕΠ , ότι όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι αληθή .

4. Κωδικούς ΤΑΧΙSΝΕΤ .

5.  EMAIL .

6. Ασφαλιστική ικανότητα των παιδιών .

7. Βεβαίωση σπουδών των παιδιών εφ΄όσον σπουδάζουν, που είναι πάνω από 18 ετών και κάτω από 24 .

8. Βεβαίωση εποχικότητας ΕΒΑΙΩΣΗ απαιτείται εάν ο εργαζόμενος  δεν ανήκει στον ξενο δοχειακό/επισιτιστικό  κλάδο.