Η χώρα μας βρίσκεται στην τελική ευθεία του διεθνούς διαγωνισμού (που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους) για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων πέμπτης γενιάς (5G).

Με αφορμή το γεγονός αυτό, η συνημμένη ηλεκτρονική έκδοση περιέχει χρήσιμες πληροφορίες με στόχο να δοθεί μία ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το 5G, τις δυνατότητες και τις εφαρμογές του, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στον μετασχηματισμό ολόκληρων κλάδων της οικονομίας, διαμορφώνοντας νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, απαραίτητα για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Το 5G έρχεται και η WIND συμβάλλει στην ανάπτυξη του με συνεχιζόμενες επενδύσεις, τεχνογνωσία και όραμα!