Διαδικασία έκδοσης ειδικής κάρτας μετακίνησης από το ΚΤΕΛ

Μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ και του ΣΕΠΕ Χανίων προς τη διοίκηση του ΚΤΕΛ, εξασφαλίσαμε (όπως και στο παρελθόν)  για τους εκπαιδευτικούς ειδικής κάρτας μετακίνησης.

Οι συνάδελφοι/σες που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους το ΚΤΕΛ, από τον τόπο κατοικίας τους στο/α σχολείο/α που υπηρετούν μπορούν να εκδώσουν ειδικής κάρτας μετακίνησης.

Για την έκδοση της ειδικής κάρτας μετακίνησης (πάσο) απαιτούνται:

  • Βεβαίωση του σχολείου ή των σχολείων που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
  • Πιστοποιητικό τόπου κατοικίας εκπαιδευτικού (Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτογραφία.

Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο κίνησης του ΚΤΕΛ Χανίων όπου θα γίνει και η έκδοση της κάρτας μετακίνησης.