Τα τελευταία τρία χρόνια ο χώρος είναι ανενεργός καθώς τα απορρίμματα μεταφέρονται στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ

Την Τρίτη 24-11-2020 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, υπεγράφη, μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, Αντώνη Περράκη και του Αναδόχου Κώστα Νικάκη, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργα Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Πελεκάνου, Δήμου Καντάνου - Σελίνου».

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. αφορούν χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου, έργα τελικής κάλυψης (στρώσεις εξομάλυνσης, στεγανοποίησης και επιφανείας), έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη εισόδου κ.α.) και έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (ανάπτυξη ενός δικτύου «μαρτύρων» καθίζησης).

Ο Χ.Α.Δ.Α. ξεκίνησε την λειτουργία του το 1995 εξυπηρετώντας αρχικά μέχρι το 2010 την Δ.Ε Πελεκάνου, και στη συνέχεια και μέχρι το 2017 το σύνολο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. Από τότε μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργός.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων τις περιοχής και ο χώρος θα πάψει να αποτελεί πηγή πρόκλησης πυρκαγιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτη, υλοποιείται από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου και έχει χρονοδιάγραμμα περαίωσης 4 μήνες.