Τα περιστατικά αγροζημιών από ζώα στα Χανιά είναι πολλά​ - Τι προβλέπει η νέα διάταξη νομοσχεδίου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Πρόστιμο που ξεκινά από 50 και φτάνει μέχρι τα 1000 ευρώ. θα επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες ζώων που προκαλούν αγροζημιές.

Η νέα διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπ. Πολιτικής Προστασίας, ορίζει τα πρόστιμα τα οποία μάλιστα αυξάνονται πολλαπλαστιαστικά κάθε φορά που το αδίκημα επαναλαμβάνεται.

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 38, στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγροτικές φθορές επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών, διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται ως εξής: 

  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για πρώτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για δεύτερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.
  • Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για τρίτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
  • Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων ενημερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίμου που του επεβλήθη με συστημένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόστιμο δεν εξοφληθεί, το ποσό βεβαιώνεται από την κατά τόπον αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εφόσον ιδιοκτήτης του ζώου είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Στο θέμα αναφέρθηκε με ανάρτηση που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης, ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ, Μανούσος Βολουδάκης, εκφράζοντας ικανοποίηση που ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την εν λόγω διάταξη που είχε προτείνει ο βουλευτής.