Παραιτήσεις στην ΕΛΜΕ Χανίων.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων στις 28/01/2021 υπέβαλαν την παραίτησή τους οι συνάδελφοι Βασίλης Λιόντος από Ταμίας και μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ, από  την «Ενωτική Πρωτοβουλία», και Γιώργος Φίλης από Αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της ΕΛΜΕ από τις ΣΥΝΕΚ.

Στις θέσεις  τους αναλαμβάνουν οι συνάδελφοι Χρήστος Μπέλμπας και Σταύρος Βασιλαντωνάκης αντίστοιχα.

Στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχτηκε ο συνάδελφος Γιάννης Τσαμαντάκης με σχετική πλειοψηφία στην 3η ψηφοφορία, ενώ στη θέση του ταμία  εκλέχτηκε ο συνάδελφος Χρήστος Μπέλμπας, με ομόφωνη απόφαση από την 1η ψηφοφορία.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Κυριακάκης

Γενικός γραμματέας: Φώτης Μπιχάκης

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Τσαμαντάκης

Ταμίας: Χρήστος Μπέλμπας

Οργανωτικός γραμματέας: Μαρία Γαυγιωτάκη

Μέλη: Σταύρος Βασιλαντωνάκης, Αθανάσιος Γνεσούλης 

Σχέδιο αιτιολογημένου σημειώματος μη κατάθεσης βαθμολογίας

Βάσει των παραγράφων 4 και 7 του άρθρου 103 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 122 του Ν.4610/2019 καθώς και του άρθρου 12 του Π.Δ 126/16 και έχοντας πλήρη επίγνωση της παιδαγωγικής μου ευθύνης δηλώνω ότι αδυνατώ να καταθέσω βαθμολογία Α Τετραμήνου και θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα να δοθεί μία βαθμολογία για τα δύο τετράμηνα στο επόμενο τετράμηνο, με ανοιχτά σχολεία, για τους παρακάτω λόγους:

α) ο χρόνος κατά τον οποίο το σχολείο λειτούργησε δια ζώσης ήταν λιγότερος από δύο μήνες.

β) Τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αρκετοί μαθητές του σχολείου μας είτε αδυνατούν πλήρως να ανταποκριθούν για αντικειμενικούς λόγους ή η συμμετοχή τους γίνεται με ελλιπή τρόπο και εξοπλισμό, γεγονός που βάζει εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

γ) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να ικανοποιήσει και να αντικαταστήσει το πολυσύνθετο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο της ζωντανής εκπαιδευτικής πράξης που συντελείται στη σχολική αίθουσα.

δ) Το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν καθιστά δυνατή την αντικειμενική και ισότιμη αξιολόγηση των μαθητών.

ε) Το ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν γραπτές δοκιμασίες εξ αποστάσεως και ούτε να σχηματιστεί ικανοποιητική εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον των μαθητών του τμήματος.

στ) Ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4610/2019   αρθ.103 παρ. 1, 4,7,αρθ. 120 και 122,ΥΑ 3245/Δ2/12-1-2021 ΦΕΚ 47/ 13-1-2021, Π.Δ 126/2016 άρθρο 12),  μπορούμε να μεταφέρουμε τα διαγωνίσματα του 1ου Τετραμήνου στο 2ο Τετράμηνο και να μην καταθέσουμε βαθμολογία, με αιτιολογημένο σημείωμά μας, ενεργώντας με γνώμονα την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη που φέρουμε απέναντι σε όλα τα παιδιά


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook