Κόμβος Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας τα κτίρια του Πολυτεχνείου στην παλιά πόλη Χανίων;

Αυτή την χρονική περίοδο η δημοτική αρχή Χανίων προετοιμάζεται για να υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο αναμένεται να ορίζει τον χώρο  των κτιρίων του Πολυτεχνείου ως  «γενικής κατοικίας» με την πρόβλεψη να μην επιτρέπεται η χρήση κτιρίων με ξενοδοχειακές κλίνες.

Και ενώ οι συζητήσεις για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν τα κτίρια χωρίς να μετατραπούν σε ξενοδοχείο, συνεχίζονται στην τοπική κοινωνία, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Καινοτομίας Αντώνη Παπαδεράκη, ομάδα επιστημόνων αποτελούμενη από τους καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευαγγ. Γρηγορούδη,  Στέλιο Ροζάκη και άλλους, εκπόνησαν μια πρόταση για μετατροπή των κτιρίων σε «Κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας που σέβεται την ιστορία των χώρων που φιλοξενείται, «δίνει παλμό» ανάπτυξης στην κοινωνία και «χτίζει γέφυρες» αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών του τόπου».

Ο κ. Παπαδεράκης είπε στο Flashnews.gr, ότι «πήρα μια πρωτοβουλία για την κατάθεση μιας εναλλακτικής πρότασης αξιοποίησης του χώρου συνολικά και ως πολίτης αλλά και με την θεσμική μου ιδιότητα».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόταση, «καθώς η εκπαίδευση, η έρευνα και η μεταφορά γνώσης στην οικονομία και την κοινωνία αποτελούν τους θεμελιώδεις καταστατικούς σκοπούς των ΑΕΙ και αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση των λειτουργιών που υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς, προτείνουμε να δημιουργηθεί στο σύμπλεγμα των κτηρίων στο λόφο Καστέλι ένας Κόμβος Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης και σε επιμέρους δράσεις με την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

Tα εκεί κτήρια θα μεταμορφωθούν σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, γνώσης και τεχνολογίας στην καρδιά της πόλης, ανοιχτό και προσβάσιμο σε μεγάλο εύρος πολιτών και επισκεπτών της πόλης καθώς θα λειτουργήσουν σαν κόμβος συνάντησης
για ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, επιχειρηματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς αλλά και απλούς πολίτες, εφήβους και παιδιά. Ένα δυναμικό κέντρο δικτύωσης, αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής γνώσης, αξιών και εμπειρίας θα λειτουργήσει γονιμοποιητικά στο δημιουργικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της Κρήτης. 

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Πόλος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 

 • Λειτουργία Διεθνών & Διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Τμημάτων του Πολυτεχνείου
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
 • STEM Education (Επιστήμη Τεχνολογία Μηχανικής Μαθηματικά – Science Technology Engineering and Mathematics)
 • Συνεδριακό Κέντρο
 • Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο
 • Xώρος γεύματος-Καφέ
 • Αίθουσα Ιστορίας

Πόλος Τεχνολογικής Καινοτομίας

 • Τεχνολογικό Κέντρο
 • Γραφείο Υποστήριξης και Επιταχυντής Νεοφυών Επιχειρήσεων

Πόλος Κοινωνικής Καινοτομίας

Κατάστημα διεπαφής επιστήμης και κοινωνίας (science shop) 
Χώρος κατασκευαστικής αυτενέργειας

Οφέλη από τη δημιουργία του Κόμβου

Τα οφέλη από την ανάπτυξη του Κόμβου Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας εστιάζονται στις αναπτυξιακές προοπτικές της και όχι τόσο στα στενά χρηματο-οικονομικά αποτελέσματα. Η λειτουργία ενός τέτοιου κόμβου μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και τη διασύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και της πόλης γενικότερα με το διεθνές περιβάλλον. Ακόμη είναι σε θέση να συμβάλει στη διεθνοποίηση και ανάδειξη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσω υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων.

Η δημιουργία του Κόμβου αποτελεί μια πρόταση που είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά οφέλη τόσο για το Πολυτεχνείο Κρήτης και την πόλη των Χανίων, όσο και για την τοπική/εθνική οικονομία, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

Οφέλη για το Πολυτεχνείο Κρήτης

 • Η δημιουργία του κόμβου είναι απόλυτα συμβατή με τις δραστηριότητες και τους καταστατικούς σκοπούς του Πολυτεχνείου Κρήτης και αφορά σε επιτακτικές ανάγκες που αυτήν τη στιγμή δεν καλύπτονται.
 • Περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.
 • Περιλαμβάνει δράσεις που είναι σε θέση να ωφελήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη και σταδιοδρομία των φοιτητών του Ιδρύματος.
 • Μπορεί να αποτελέσει την γέφυρα/εφαλτήριο για τη ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου, που αποτελεί βασικό όραμα του Ιδρύματος.
 • Έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το υψηλού επιπέδου ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό/δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 • Αποτελεί μια δομή που μπορεί να διεκδικήσει σημαντικά κονδύλια για το Πολυτεχνείο Κρήτης τα επόμενα χρόνια.

Οφέλη για την πόλη των Χανίων

 • Αποτελεί μια δομή που είναι σε θέση να συνδέσει ερευνητικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης με την πόλη των Χανίων.
 • Είναι σε θέση να δώσει μια νέα και διαφορετική προοπτική ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων.
 • Περιλαμβάνει δράσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον Δήμο Χανίων.

Οφέλη για την τοπική/εθνική οικονομία

 • Μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, αλλά και στο μετασχηματισμό του υφιστάμενου τοπικού οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης.
 • Δίνει τη δυνατότητα εναρμόνισης με τις τοπικές/περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης, ειδικά με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Είναι σε θέση να ενισχύσει το περιφερειακό οικοσύστημα καινοτομίας, μέσω συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα του νησιού.

Οφέλη για την κοινωνία

 • Μπορεί να ενισχύσει τη διάχυση της έρευνας και της τεχνολογίας στην κοινωνία των πολιτών, ικανοποιώντας συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες.
 • Είναι μια ανοικτή δομή που μπορεί να υλοποιήσει δράσεις κοινωνικής καινοτομίας με πρόσβαση σε όλους τους κοινωνικούς φορείς και πολίτες της πόλης.
 • Περιλαμβάνει πρωτότυπες δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που δεν καλύπτονται αυτήν τη στιγμή από κάποια ακαδημαϊκή/ερευνητική δομή. 

Οικονομική βιωσιμότητα

Το κόστος αποκατάστασης των κτιρίων, σύμφωνα με σχετική μελέτη, εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αναμενόμενες εκπτώσεις στη διαγωνιστική διαδικασία) και αφορά κυρίως την αποκατάσταση του κτιρίου της Μεραρχίας, δεδομένου ότι τα κτίρια των
πρώην Φυλακών και πρώην Στρατώνων απαιτούν κυρίως επεμβάσεις μικρής κλίμακας αναδιάταξης των χώρων και συντήρησης.

Το κόστος αυτό μπορεί να αναλάβει η Περιφέρεια Κρήτης όπως έχει εκφραστεί και δημοσίως από εκπροσώπους αυτής ενώ η λειτουργία των
διαφόρων δομών θα αναληφθεί από τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς (Πολυτεχνείο Κρήτης, Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης) κατόπιν της μεταξύ τους συνεργασίας.

Η λειτουργία του Κόμβου μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες (έσοδα από μεταπτυχιακά προγράμματος σπουδών, συνέδρια, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενοικίαση χώρων κ.λπ.)
μπορούν να καλύψουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (κόστος προσωπικού, συντήρησης, πάγιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λπ.).

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook