Θα διανεμηθούν 291 οικόπεδα σε έκταση 273 στρεμμάτων – Τι προβλέπεται να γίνει στον νέο οικισμό των 2.000 κατοίκων

Μετά από πολλά χρόνια φαίνεται πως προχωρά το θέμα της δημιουργίας οικισμού των αστυνομικών των Χανίων στον Σταυρό Ακρωτηρίου.

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του αστικού οικισμού στη θέση «Βαρδιάκι» περιοχής Σταυρού της Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησίας του «Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ένωσης Αστυνομικών (ΕΛ.ΑΣ.) Νομού Χανίων – ΣΥΝ. Π.Ε.».

Το έργο αφορά την πολεοδόμηση έκτασης 273.816 τ.μ. ιδιοκτησίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού για την δημιουργία οικισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει 59 Οικοδομικά Τετράγωνα αμιγούς κατοικίας και πυρήνες κοινοχρήστων χώρων, εκτός από τους μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και χώρους ειδικών χρήσεων. 

Οι κεντρικές λειτουργίες του οικισμού συνίσταται σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους για εμπορικά καταστήματα και καταστήματα αναψυχής, χώρο πολιτιστικών κτηρίων/εγκαταστάσεων, χώρο ανέγερσης εκκλησίας, χώρο ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού και χώρους εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

Η πολεοδομική μελέτη του οικισμού προβλέπει τη διανομή 291 οικοπέδων, επιφάνειας 550 m2 περίπου το καθένα. Με δεδομένο ότι θα διανεμηθούν 291 οικόπεδα μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 240m2 υπολογίζεται ότι ο τελικός συνολικός πληθυσμός του οικισμού θα ανέρχεται σε 2000 άτομα περίπου (35m2 δομημένης επιφάνειας ανά κάτοικο).

Σχολείο αντί για βιολογικό καθαρισμό

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, η πολεοδομική μελέτη προέβλεπε την υλοποίηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ) για την επεξεργασία των λυμάτων. Δεδομένου ότι, θα υλοποιηθεί σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προτείνεται στην θέση της ΕΕΛ, να ανεγερθεί σχολικό κτίριο για την κάλυψη των αναγκών και της ευρύτερης περιοχής του έργου. 

Λοιπές κοινόχρηστες χρήσεις που προβλέπονται από την πολεοδομική πρόταση είναι οι παιδικές χαρές, οι πλατείες, το κοινόχρηστο πράσινο, το οποίο διακρίνεται σε διάσπαρτους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και σε διαχωριστικό πράσινο (πχ. νησίδες), καθώς και οι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης.

Έργα υποδομής 

  • Τα βασικά έργα τεχνικής υποδομής που θα υλοποιηθούν στον οικισμό είναι:
  • Οδικό δίκτυο (δρόμοι πλάτους 8,00 μ. – 14,00 μ. και πεζόδρομοι) 
  • Δίκτυο υδροδότησης (οι υδρευτικές ανάγκες του οικισμού θα καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, δικαιοδοσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
  • Δίκτυο άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (οι αρδευτικές ανάγκες του οικισμού θα καλύπτονται από το δίκτυο άρδευσης της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.)
  • Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς υγρών αποβλήτων των ιδιωτικών γηπέδων και των κοινόχρηστων χώρων (προβλέπεται σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
  • Δίκτυο συλλογής όμβριων για την υποδοχή των όμβριων υδάτων του οικισμού. 
  • Δίκτυο ηλεκτροδότησης 
  • Δίκτυο τηλεπικοινωνιών
  • Συλλογή στερεών αποβλήτων 

Πολεοδομικά μεγέθη

Σε ότι αφορά τα πολεοδομικά μεγέθη του οικισμού, προβλέπονται τα εξής:

Για τις κατοικίες
-Ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου: 450 τ.μ.
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 50%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,6
-Μέγιστη δόμηση: 240 τ.μ.
-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. (+ 1,50 μ. στέγη)

Για την χρήση καταστημάτων
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 70%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8
-Μέγιστο ύψος: 8,50 μ.

Για χρήση βρεφονηπιακού σταθμού
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 50%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4
-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ.

Για τον χώρο εκκλησίας
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 40%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4
-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ.

Για λοιπές χρήσεις
-Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη : 20%
-Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,4
-Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. 


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook