Από την άλλη θα πρέπει να γίνεται, με στόχο να μην γεμίζουν οι πεζόδρομοι με μηχανάκια και όχι για εισπρακτικούς λόγους. Αρα θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος καθημερινά και όχι κατά το δοκούν.

Ο Καστρινός