Με σκοπό την ίδρυση φορέα διαχείρισης κτηνοτροφικών προϊόντων, το  Σάββατο 22-01-2011 στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνέλευση των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου. Οι οριστικές αποφάσεις για την νομική μορφή του φορέα (συνεταιρισμός ή Α. Ε) , οι λεπτομέρειες του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας, θα οριστικοποιηθούν στην ανοικτή συνέλευση.

Πάντως το Δ.Σ. του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Ν.Ηρακλείου (ΣΕΚΝΗ) αποφάσισε να προτείνει στην συνέλευση την ίδρυση Συνεταιρισμού .Η επιλογή της πρότασης αυτής αφορά το ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών σε θέματα φορολογικών απαλλαγών , χαμηλότερου κόστους λειτουργίας , καλύτερης σχέσης με τον καταναλωτή και άλλα.
Η ίδρυση Ανωνύμων Εταιριών (Α. Ε) μπορεί να προωθηθεί αργότερα μέσα από τον συνεταιρισμό για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δυναμικές επιχειρηματικές επενδύσεις συμβάλλοντας με μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο σε στοχευμένες δράσεις που θα αποφέρουν προστιθέμενη αξία, όπως της τυποποίησης πιστοποιημένου κρέατος , της καλύτερης αξιοποίησης του γάλακτος, καθώς και των υποπροϊόντων αυτών.

Των τελικών αποφάσεων θα προηγηθεί ενημέρωση και προβολή χρήσιμου υλικού σε διαφάνειες που θα παρουσιάσει ο κος Κων/νος Μπλιάτσιος εκπρόσωπος της έμπειρης εταιρίας γεωργικών εφαρμογών από τη Λάρισα «Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε».