Τι αναφέρει η απάντηση που έδωσε στον βουλευτή Γιώργο Λογιάδη

«Δυστυχώς η δημόσια περιουσία έχει εκχωρηθεί για 99 χρόνια στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό έχουν υπογράψει όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις και αυτό ισχύει και για τη χερσαία ζώνη των Λινοπεραμάτων» είπε ο βουλευτής Ηρακλείου, του ΜέΡΑ 25 , Γιώργος Λογιάδης σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, σε σχετικό ερώτημα που κατατέθηκε.

Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης εμφανίζεται αρνητικός, στο αίτημα της  παραχώρησης της χερσαίας ζώνης των Λινοπεραμάτων που διατυπώνει ο δήμος Μαλεβιζίου, όπως και στο αίτημα της απόδοσης των τελών ελλιμενισμού.

Η απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως εξής:

«Σε απάντηση των εν θέματι Αναφορών και όσον αφορά στη χερσαία ζώνη των Λινοπεραμάτων του Δήμου Μαλεβιζίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) Α.Ε., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/16 ο Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./14-09-2018 Απόφαση απέστειλε αίτημα τροποποίησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηρακλείου, που αφορούσε μεταξύ άλλων τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της ζώνης λιμένα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η περιοχή Λινοπεραμάτων.

β. Επί συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. απέστειλε εκ νέου τις υπ’ αριθμ. 6/21ης Γ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./09-09- 2019 και 7/18ης Γ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./24-09-2018 Αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού Μετόχου της εταιρείας Ο.Λ.Η. Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και τις υπ΄ αριθμ. 4/13ου Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./30-07-2019 και 8/16ου Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./14-09-2018 Αποφάσεις, με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που αφορούσαν το εν λόγω θέμα. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου του θέματος διαπιστώθηκε ασάφεια στα τοπογραφικά διαγράμματα και ζητήθηκαν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε., τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά τεχνικά θέματα και δεν αποτελούσαν παρατηρήσεις επί θεμάτων που σχετίζονταν με την οριοθέτηση της νέας Ζώνης Λιμένα.

Για τη διαχείριση των Λινοπεραμάτων πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η διάδοχη κατάσταση του Φορέα Διαχείρισης Λιμένα, σε περίπτωση που αποφασισθεί εξαίρεση παραχώρησης.

Όσον αφορά την απόδοση ποσοστού από τις εισπράξεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα έσοδα των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων είναι ανταποδοτικά με στόχο την κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα».

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook