Οι ομάδες BEST από την Αθήνα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά συμμετέχουν στον Εθνικό Γύρο του EBEC που θα διεξαχθεί στις 21-24 Μαΐου σε online περιβάλλον.

Ο BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός, φοιτητικός οργανισμός. Απευθύνεται σε φοιτητές μηχανικής και συντελείται από παραπάνω από 3300 μέλη σε 93 Πανεπιστήμια σε 34 χώρες. Οι υπηρεσίες που παρέχει στους φοιτητές τεχνολογίας είναι η συμπληρωματική εκπαίδευση, η συμμετοχή στην εκπαιδευτική ανάπτυξη και η υποστήριξη καριέρας. Στόχος του BEST είναι η ενίσχυση της διαφορετικότητας και αποστολή του είναι η προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών. Για την υλοποίηση των προσδοκιών αυτών διοργανώνονται ετησίως διάφορες δράσεις με εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιεχόμενο. Μία από αυτές είναι ο Διαγωνισμός Μηχανικής.

Ο Διαγωνισμός Μηχανικής ή αλλιώς EBEC (European BEST Engineering Competition) είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός μηχανικής που μετρά 12 χρόνια ιστορίας και διοργανώνεται από τον φοιτητικό οργανισμό BEST. Αποτελείται από τρία επίπεδα, το Τοπικό, το Εθνικό/Περιφερειακό και το Πανευρωπαϊκό. Οι κατηγορίες που τον διαμορφώνουν είναι δύο, το Team Design και το Case Study. Το Team Design πρόκειται για την επίλυση ενός κατασκευαστικού προβλήματος με το σχεδιασμό και την δημιουργία μιας λειτουργικής κατασκευής με την χρήση απλών υλικών. Το Case Study πρόκειται για την μελέτη και την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος. Οι φοιτητές δημιουργώντας ομάδες τεσσάρων ατόμων αρχίζουν την πορεία τους στον διαγωνισμό συμμετέχοντας στους τοπικούς γύρους που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες ομάδες BEST στην Αθήνα, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη και στα Χανιά. Στη συνέχεια, οι νικητές κάθε κατηγορίας προκρίνονται στον Εθνικό Γύρο και έπειτα στον Τελικό και Πανευρωπαϊκό γύρο.

Λόγω των συνθηκών φέτος, ο Εθνικός Γύρος του EBEC θα διεξαχθεί στις 21 - 24 Μαΐου σε online περιβάλλον. Η διοργάνωσή του είναι μια συνεργασία όλων των τοπικών ομάδων BEST και θα συμμετάσχουν 32 φοιτητές που αποτελούν τις 4 προκριθείσες ομάδες της κάθε κατηγορίας. Στόχος του EBEC δεν είναι μόνο η εξέλιξη των φοιτητών σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και η ενίσχυση της ομαδικής συνεργασίας, της καινοτομίας και άλλων χρήσιμων αξιών για την μελλοντική καριέρα των φοιτητών ως μηχανικοί.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ebecgreece.org/el/


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook