Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά ενημερώνει τους ωφελούμενούς του πως παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), οι οποίες είχαν ως μήνα έγκρισης τον Αύγουστο του 2020 και έλαβαν παράταση ισχύος για τρεις (3) μήνες.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:

 Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων,

 Β.  Η διάρκεια ισχύος τους και

 Γ.  Ο μήνας επανυποβολής όπως διαμορφώνεται μετά και την τελευταία παράταση.

[Πλαίσιο κειμένου: Α. Μήνας Έγκρισης Γ. Διάρκεια ισχύος Β. Μήνας Επανυποβολής Μάιος 2020 12μηνη Μάιος 2021 Νοέμβριος 2020 6μηνη Ιούνιος 2020 12μηνη Ιούνιος 2021 Σεπτέμβριος 2020 9μηνη Δεκέμβριος 2020 6μηνη Ιούλιος 2020 12μηνη Ιούλιος 2021 Οκτώβριος 2020 9μηνη Ιανουάριος 2021 6μηνη Αύγουστος 2020 12μηνη Αύγουστος 2021 Φεβρουαρίου 2021 6μηνη]

Διευκρινίζεται ότι:

  • · Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Μάιο και τον Νοέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Μάιο του 2021.
  • ·Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούνιο του 2021.
  • ·Οι αιτήσεις με αρχικό μήνα έγκρισης τον Ιούλιο και Οκτώβριο του 2020 και Ιανουαρίου 2021 δεν παρατείνονται εκ νέου και θα πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στον Ιούλιο του 2021.

Επίδομα Στέγασης

Για το πρόγραμμα Επίδομα Στέγασης δεν θα δοθεί εκ νέου παράταση. Από την 1/5/2021, θα πρέπει εντός του μήνα λήξης ισχύος της εκάστοτε εγκεκριμένης αίτησης (όπως αυτός αναγράφεται πάνω δεξιά στην αίτηση) να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον αιτούντα.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook