Έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.010.937 Ευρώ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.010.937 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο  & καθαρισμούς σε σημεία της Νέας Εθνικής Οδού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.010.937 Ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενέκρινε την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων και την δημοπρασία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος των ακόλουθων:

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Παλαιά Εθνική Οδό στη Περιοχή Δήμου Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 1.800.000 Ευρώ.
«Αποκατάσταση προσβασιμότητας τμήματος Επαρχιακής Οδύ 22 Ρέθυμνο – Αμνάτος, προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ε.Ο 3 Καρέ – Σελί – Μύρθιος – Ε.0.13 και συνδεόμενοι Δρόμοι, προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ
«Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί τάφρων και πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου Δήμων Αμαρίου και Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ
Τη μελέτη του έργου «Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με διενέργεια γεωτρήσεων, προϋπολογισμού 29.401,24 Ευρώ.

Τέλος η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε  τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού των έργων:

« Καθαρισμοί – κλαδοκοπές έτους 2019 σε επιλεγμένα σημεία της νέας Εθνικής οδού, στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 107.136 Ευρώ.
« Καθαρισμοί – κλαδοκοπές στους παράπλευρους δρόμους της Νέας Εθνικής Οδού, στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προϋπολογισμού 74.400 Ευρώ.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook