Ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων

Υπενθυμίζεται εκ νέου σε όλους τους κατόχους παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, η υποχρέωση υποβολής αίτησης αντικατάστασής τους, προκειμένου εκδοθούν νέα έντυπα σε μορφή πλαστικής κάρτας, μέχρι την 31-12-2021.

Για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων λαμβάνοντας υπόψη και τα τιθέμενα μέτρα υγειονομικής φύσεως προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υφίσταται δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-ΔΛΑ (στον σύνδεσμο: https://edla.hcg.gr). 

Η είσοδος γίνεται με χρήση των ατομικών κωδικών TaxisNET, ενώ μετά την επιτυχή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών και την εκτύπωση της νέας πλαστικής κάρτας από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται για την παραλαβή της νέας και την επιστροφή της παλαιάς άδειας που κατέχει.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της Υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 28210-98888, email: [email protected]).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook