Μειωμένος κατά 27 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με εκείνον του 2011 είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2012 που ψηφίστηκε σήμερα κατά πλειοψηφία κι ανέρχεται σε 170.972.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή σε 2,17 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι συνολικές περικοπές στους βουλευτές. Ειδικότερα, στα 2.125.000 ευρώ η μείωση για την συμμετοχή τους στις επιτροπές, στα 39.400 ευρώ το ψαλίδισμα τους επιδόματος γραφείου και στα 10.500 ευρώ η περικοπή των εξόδων κίνησης.

Ωστόσο μία προσεκτική ανάγνωση όλων των κονδυλίων ανά κωδικό αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού φανερώνει τα ακριβή ποσά που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για μία σειρά από… παροχές προς τους 300.

 • Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών 8.146.900 ευρώ
 • Έξοδα κίνησης βουλευτών 1.705.100 ευρώ
 • Συμμετοχή σε επιτροπές 2.875.000 ευρώ
 • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης ( αυτοκίνητα ) 3.800.000 ευρώ
 • Μετακινήσεις στο εσωτερικό 1.555.000 ευρώ
 • Μετακινήσεις στο εξωτερικό 950.000 ευρώ

Σε ότι έχει να κάνει με τους συνεργάτες τους κοστίζουν ετησίως

12.786.600 και το απίστευτο ποσό των 5.581.100 ευρώ αγγίζει η απασχόλησή τους πέραν του κανονικού ωραρίου (βλέπετε υπερωρίες).

Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα της Βουλής καταβάλλεται ετησίως για:

 • ΕΥΔΑΠ 100.000 ευρώ
 • ΔΕΗ 1.250.000 ευρώ
 • Φυσικό αέριο 180.000 ευρώ
 • Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 650.000 ευρώ
 • Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 400.000 ευρώ
 • Είδη καθαριότητας 85.000 ευρώ
(briefingnews.gr)