Λειτουργία Help Desk από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την υποστήριξη των πληγέντων στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα arogi.gov.gr
 
Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γνωστοποιείται πως ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των πληγέντων του Δήμου μας για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://arogi.gov.gr .
 
Μέσω της πλατφόρμας, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Μινώα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Προκειμένου ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας να υποστηρίξει τους πληγέντες συμπολίτες μας κατά την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο arogi.gov.gr, θα λειτουργήσει υπηρεσία help desk για την υποβοήθηση των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία. Ειδικότερα, όσοι συμπολίτες μας δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου – Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού – προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις.

Επισημαίνεται ότι:

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου 2021.

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα arogi.gov.gr δέχεται αιτήσεις για τις περιοχές του Δήμου που έχουν πληγεί καθοριστικά από το σεισμό όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές ΚΥΑ. Σε δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα συμπεριλάβει και τους πληγέντες των λοιπών περιοχών/κοινοτήτων παράλληλα με την πρόοδο των αυτοψιών των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές.

Για την υποβολή των αιτήσεων οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς TAXISNET.

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr).

Η αίτηση εκδίδεται σε αρχείο pdf με QR code, ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πιο αναλυτικά, οι πληγέντες από τον σεισμό συμπολίτες μας μπορούν, μέσω της υποβολής μίας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να αιτηθούν:

ενίσχυση ως έναντι της στεγαστικής συνδρομής,

ενίσχυση για την αποζημίωση της οικοσκευής,

ενίσχυση ως έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής.
 
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως:

6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανά κατοικία,

8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις,

14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό.
 
Κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έκταση των ζημιών και τη χρήση του (ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ.). Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε βήμα της αίτησης, υπολογίζονται αυτόματα οι σχετικές ενισχύσεις και στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο.
 
Σε ότι αφορά την αποζημίωση οικοσκευής για τους ενοικιαστές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δύο βήματα:

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας στη σχετική δήλωση μίσθωσης. Με βάση αυτό, προκύπτει ο πρώτος από τους μισθωτές (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός), ο οποίος θα λάβει το συνολικό ποσό αποζημίωσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής.

Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση – δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook