Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ WASP TOOL (LIFE+10 ENV/GR/622) για την Ανάδειξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Αποβλήτων θα πραγματοποιήσει επίδειξη Οικιακής Κομποστοποίησης σε συνεργασία με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, την 25η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 πμ. στον αύλειο χώρο του σχολείου.

Στα πλαίσια της επίδειξης θα αναλυθούν διεξοδικά οι έννοιες της μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων και της επαναχρησιμοποίησης, θα δοθεί δωρεάν κάδος κομποστοποίησης και με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών θα τοποθετηθούν οργανικές ύλες για κομποστοποίηση, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων.