Την ανάγκη άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, επισημαίνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης, στις παρατηρήσεις που απέστειλε για το νέο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης 2012-2014.

Ο κ. Αναστασάκης, πέρα από τα σημεία συμφωνίας, επισημαίνει πως με τον προτεινόμενο στρατηγικό σχεδιασμό μάλλον συνάγεται ότι θα συνεχίσει η ενίσχυση των αναπτυγμένων βόρειων ακτών και η περαιτέρω υποανάπτυξη των υπόλοιπων.

«Η βασική μας αντίρρηση συνίσταται στην έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία θα έπρεπε να διαπνέει την εξέταση των προοπτικών της Περιφέρειας. Έτσι η «άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων» και η «ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών», καθώς και η «ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών βελτίωσης της προσπελασιμότητας» (Ειδικοί Στόχοι 4, 5 και 6) εντάσσονται στο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ποιότητας ζωής» και όχι στα κρίσιμα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

 Η περιοχή μας με την προοπτική αυτή θα εξακολουθεί να είναι περιφέρεια της περιφέρειας, αφού τα κρίσιμα παραπάνω θέματα θα αντιμετωπίζονται ως απλή βελτίωση της ποιότητας ζωής. Όμως η άρση της απομόνωσης με την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, η κατασκευή λιμανιού και μαρίνας Ιεράπετρας, μαζί με το μεγάλο έργο της ενιαίας διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού νότιας παραλίας νομού Λασιθίου, που περιλαμβάνει την κατασκευή 3 φραγμάτων, 3 Λ/Ξ κλπ. μαζί με τα ενιαία δίκτυα διανομής, είναι εκ των ουκ άνευ για την προοπτική βιωσιμότητας της καλλιέργειας των κηπευτικών υπό κάλυψη, αλλά και της περαιτέρω πορείας του τουρισμού, όπου βασίζεται η ζωή της περιοχής μας», επισημαίνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας.

Υπογραμμίζει δε την έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στα χρηματοδοτικά προβλήματα για την ολοκλήρωση των υποδομών προσπέλασης ενόψει και των νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιόδου 2015-2020, καθώς και την απουσία ανάλυσης για τη σημασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΤΕΙ του Νομού Λασιθίου και την ανάγκη ενδυνάμωσής τους, αλλά και την έλλειψη υποστηρικτών ερευνητικών φορέων στην καλλιέργεια των πρώιμων κηπευτικών.

Επιπρόσθετα αναφέρει την απουσία στόχων στους τομείς υγείας- πρόνοιας, γεγονός που δεν υπηρετεί το στρατηγικό στόχο της περιοχής για τη δημιουργία ενός νοσοκομείου δευτεροβάθμιας- τριτοβάθμιας υγείας στο γεωγραφικό κέντρο του Νομού Λασιθίου, που θα βελτιώσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες με περιορισμό και των λειτουργικών εξόδων.

Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους στον αρχικό σχεδιασμό, για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.