Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης στα πλαίσια της προσπάθειάς του για παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης στους επιχειρηματίες – μέλη του και στους εργαζομένους των επιχειρήσεών τους, διοργανώνει εντός του τρέχοντος έτους συγχρηματοδοτούμενα σεμινάρια σε συνεργασία με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που δραστηριοποιείται στο Ρέθυμνο.

Η κατάρτιση αφορά σε δέκα γνωστικά αντικείμενα και το Επιμελητήριο θα καταβάλει ποσοστό 50% του κόστους παρακολούθησης κάθε σεμιναρίου ανά εκπαιδευόμενο.
Το συνεργαζόμενο ΚΕΚ για την υλοποίηση των σεμιναρίων με το Επιμελητήριο Ρεθύμνης είναι το εξής: ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. (ΚΕΚ ΚΕΑ) που βρίσκεται στην Παπαναστασίου 3, Ρέθυμνο, τηλ. 2831050219, fax: 28310 54995

Το ανωτέρω ΚΕΚ επιλέχτηκε, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδοχή των όρων συνεργασίας του Επιμελητηρίου.

Εκτός του ανωτέρω ΚΕΚ, δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων σεμιναρίων του Επιμελητηρίου έχουν και άλλες δομές κατάρτισης με πιστοποίηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που δραστηριοποιούνται στο Ν. Ρεθύμνης, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησής τους και αποδοχή των όρων συνεργασίας του Επιμελητηρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη ή εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Η ιδιότητα του μέλους θα αποδεικνύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής τους Επιμελητηρίου, ενώ η ιδιότητα του εργαζομένου θα αποδεικνύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατάστασης απασχολουμένου προσωπικού που έχει κατατεθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν περισσότερα από δύο σεμινάρια που συγχρηματοδοτεί το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης, τηλ. 28310 22214 και στο συνεργαζόμενο ΚΕΚ.