Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες και συμβουλευτική, με διαδικτυακή εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι από τον δήμο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζεται επιτυχώς η λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πλατανιά με Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη 10  προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων σε τομείς που συνδέονται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες και συμβουλευτική, με διαδικτυακή εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Τα προγράμματα που ξεκίνησαν έχουν τύχει θερμής υποδοχής από το κοινό ενώ οι αιτήσεις είναι διαρκώς ανοιχτές.


Τα προσφερόμενα προγράμματα δομούνται σε πρωινά και απογευματινά τμήματα, είναι ελεύθερα για ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ενώ παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά (Αλικιανός) και στις Δημοτικές Ενότητες (Βουκολιές, Γεράνι, Κολυμβάρι).

Ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στα email:  [email protected], kentrokoinotitas.platanias.gr

Πληροφορίες  / έντυπα αιτήσεων και στο http://kdvmplatania.blogspot.com/

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2821341033,  2821341040, 2821341010

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Ακολουθήστε το Flashnews στο Google News και στο Facebook