Απαντώντας σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις βουλευτών του νομού Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και ο Μαν.Στρατάκης, ο οποίος είχε φέρει στη Βουλή το θέμα της λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Αρκαλοχωρίου (μετά από σχετική επιστολή του Συλλόγου Φίλων του ΚΥ), ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας κ.Λοβέρδος ανέφερε ότι σύντομα θα λειτουργεί κανονικά.

Για την ακρίβεια εξήγησε, παραθέτοντας ταυτόχρονα ένα σύντομο ιστορικό με τις ενέργειες που έγιναν από το Υπουργείο. Ότι

Από το ΚΥ Αρκαλοχωρίου υποβλήθηκε αίτημα προς την τεχνική υπηρεσία του Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλειου-Πανάνειου", στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ΚΥ, για την αντικατάσταση της καμένης λυχνίας στις 2 Σεπτεμβρίου. Η κοστολόγηση της βλάβης που ακολούθησε ήταν ύψους 15.375 ευρώ και εγκρίθηκε στις 9 του ίδιου μήνα.

Ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, μητρώο δεσμεύσεων, πίστωσης, συνεννόηση με εταιρεία συντήρησης και αποκατάστασης της βλάβης, απεστάλη η σχετική σύμβαση 23/9/2011 για υπογραφή και αποκατάσταση, όσο δυνατόν συντομότερα, δεδομένου ότι η λυχνία θα ερχόταν από το εξωτερικό.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν σημειώθηκε καθυστέρηση και μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις οι διαδικασίες έγιναν άμεσα.
Σας γνωρίζουμε τέλος, ότι η παραλαβή της λυχνίας έχει γίνει ήδη, καθώς και η εγκατάστασή της στο ακτινολογικό μηχάνημα του ΚΥ Αρκαλοχωρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων το μηχάνημα θα λειτουργήσει κανονικά.

"Η 7η ΥΠΕ Κρήτης και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι πρόθυμη σε κάθε συνεργασία με τους "Φίλους ΚΥ Αρκαλοχωρίου" που προάγει την καλύτερη λειτουργία της μονάδας μέσα στις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν", καταλήγει η απάντηση του Υπ.Υγείας.