Η καθίζηση της κατανάλωσης σε όλους τους τομείς της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης σε διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιούνται οι ελληνικοί όμιλοι διατηρούν τη γενικότερη πτωτική τάση των μεγεθών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και τις προβλέψεις των επενδυτικών οίκων, ο τζίρος εννεαμήνου αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα πέριξ των 60 δισ. ευρώ, δηλαδή με μικρή αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση με πέρυσι.

Το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι ζημιογόνο ελέω του PSI (του προγράμματος ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων) και επομένως των αυξημένων επισφαλειών στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Ζημίες 5 - 6 δισ. αναμένουν οι αναλυτές για τις εισηγμένες στο εννεάμηνο

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για ζημίες της τάξης των 5-6 δισ. ευρώ, οι οποίες ωστόσο μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 12 δισ. ευρώ εάν οι διοικήσεις των τραπεζών αποφασίσουν, σε ακραία βέβαια σενάρια, να περάσουν στο γ' τρίμηνο όλες σχεδόν τις προβλέψεις από το haircut του 50% και τους... ελέγχους της BlackRock.

Κάθε πρόβλεψη για τα αποτελέσματα εννεαμήνου των τραπεζών θεωρείται παρακινδυνευμένη, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι η κερδοφορία τους θα πληγεί περαιτέρω από τα ασθενέστερα περιθώρια από καθαρούς τόκους και τις υψηλότερες ζημίες από δάνεια.

Κεφάλαια
Σε πρόσφατη έκθεσή της η UBS εκτιμά ότι από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων, τους ελέγχους της BlackRock και τις απαιτήσεις της EBA για το Core Tier I δείχνουν ότι τα κεφάλαια που θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες για ανακεφαλαιοποίηση θα ανέλθουν στα 12 δισ. ευρώ ή ακόμη και στα 18 δισ. εάν η αποτίμηση των ομολόγων γίνει mark to market.

Εξαιρουμένου ωστόσο του ευρύτερου χρηματοοικονομικού, επενδυτικού και ασφαλιστικού τομέα (αλλά και της MIG λόγω των μεγάλων διαφορών στα μεγέθη), οι υπόλοιπες εισηγμένες αναμένεται να συγκεντρώσουν κέρδη της τάξης του 1 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 25% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2010 αποτυπώνοντας σε μεγάλο βαθμό τόσο την καθίζηση της εγχώριας κατανάλωσης, όσο και την κάμψη που παρατηρήθηκε στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εξωστρεφείς ελληνικοί όμιλοι. Από τους «μεγάλους», ο ΟΠΑΠ κατάφερε να διατηρήσει τα περυσινά «κεκτημένα» λόγω κυρίως της απουσίας της έκτακτης φορολόγησης το 2010, αφού όλα τα βασικά παιχνίδια του Οργανισμού παρουσίασαν σημαντική πτώση.

Ειδικότερα το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ υποχώρησε κατά 27% και το ΚΙΝΟ κατά 15%, κάτι που επισήμαναν και οι αναλυτές οι οποίοι στάθηκαν επίσης στην απουσία κάποιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος φέτος (σε σχέση με το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου του 2010). Η Piraeus Securities έριξε το στόχο για τη μετοχή στα 12,90 ευρώ (από 13 ευρώ πριν).

Ο ΟΤΕ έδειξε ανθεκτικότητα, ωστόσο ο τζίρος της επιχείρησης εμφανίστηκε μειωμένος κατά 8,7% (λόγω κυρίως της πτώσης που σημείωσε στην Ελλάδα τόσο η σταθερή κατά 12,9% όσο και η κινητή κατά 10,2%) και τα λειτουργικά κέρδη κατά 23,1%.

Τιμές μετοχών
Η UBS έμεινε ευχαριστημένη από την εικόνα του γ' τριμήνου για το λόγο αυτό διατήρησε τη σύσταση αγοράς και την τιμή-στόχο των 6 ευρώ (την οποία επίσης δίνει και η Deutsche Bank), ενώ η Citi, παρ΄ότι θεωρεί καλά τα αποτελέσματα, βάζει τον πήχυ για τη μετοχή στα 3,04 ευρώ λόγω της κακής εικόνας της ελληνικής οικονομίας. Η Coca - Cola 3E δεν ικανοποίησε από την εικόνα που εμφάνισε το εννεάμηνο, καθώς η ραγδαία επιδείνωση της καταναλωτικής εμπσιτοσύνης και οι συνεχείς πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με την επίδραση του καύσωνα σε αρκετές σημαντικές, για τον όμιλο, χώρες, επηρέασαν τόσο την κερδοφορία όσο και τον όγκο πωλήσεων κατά το γ' τρίμηνο.

Η Nomura κατέβασε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 13,5 ευρώ (από 16,5 ευρώ πριν), ενώ η Piraeus Securities διατήρησε τα 15 ευρώ. Μέτριες ήταν και οι επιδόσεις για τον όμιλο Τιτάν, λόγω της ραγδαίας πτώσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, της καθήλωσης της αμερικανικής αγοράς σε πολύ χαμηλά επίπεδα και της κόπωσης που παρουσίασε η αγορά της Αιγύπτου στο τρίτο τρίμηνο του 2011.

Αρνητικά επέδρασε και το υψηλό ενεργειακό κόστος, λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των στερεών και υγρών καυσίμων.

Η Goldman Sachs διατηρεί τη σύσταση πώλησης δίνοντας τιμή-στόχο τα 9,5 ευρώ, όπως άλλωστε και η Merrill Lynch, ενώ υψηλότερα βάζουν τον πήχυ η EFG Equities (12 ευρώ), η Deutsche Bank (12,5 ευρώ), η Proton (13,5 ευρώ), η Εθνική Χρηματιστηριακή (14 ευρώ) και η Marfin Analysis (15 ευρώ).

Αντίθετα για τον όμιλο Μυτιληναίο, συνεχίστηκε και στο γ' τρίμηνο η ανοδική πορεία, γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή επίδοση της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ που συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την εκτέλεση των έργων στο εξωτερικό (Τουρκία και Συρία), στη σημαντική συνεισφορά του τομέα Ενέργειας για πρώτη φορά και στη σταθερή επίδοση του τομέα της Μεταλλουργίας. Η Εθνική Χρηματιστηριακή διατήρησε τις τιμές στόχους τόσο για τη μετοχή του Μυτιληναίου (στα 6,2 ευρώ) όσο και για αυτήν της Μέτκα (13 ευρώ, στόχο που δίνει και η HSBC). Από την πλευρά της η EFG Equities βάζει τον πήχυ στα 6 ευρώ και 9 ευρώ αντίστοιχα.

Στα Ελληνικά Πετρέλαια, οι βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα εφοδιασμού και εμπορίας και οι ενέργειες εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης αντιστάθμισαν τις επιπτώσεις των χαμηλότερων περιθωρίων και πωλήσεων.

Από την άλλη πλευρά τα EBITDA επηρεάστηκαν αρνητικά από τη χαμηλή ζήτηση καυσίμων στην εσωτερική αγορά, τις προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων λόγω αναβαθμίσεων και συντήρησης και της μειούμενης διεθνούς τιμής πολυπροπουλενίου που επηρέασε τα κέρδη του τομέα Πετροχημικών.

Σχετικά με τη ΔΕΗ, συνεχίστηκε ο περιορισμός του ρυθμού απώλειας μεριδίου αγοράς που αντιστάθμισε σε κάποιο βαθμό την επίπτωση στα έσοδα από τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημαντική όμως αύξηση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά 15,4% οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου EBITDA σε 18,9% από 27,4% το εννεάμηνο του 2010, παρά τις συνεχιζόμενες περικοπές στις δαπάνες μισθοδοσίας (-11,1%). Από την άλλη πλευρά, η S&B εμφάνισε ιστορικά υψηλές επιδόσεις, καθώς η ζήτηση στις περισσότερες από τις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται, παρέμεινε θετική. Παράλληλα η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα συνέχισε να αυξάνεται, η αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε ενισχυμένη, ενώ και η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την ανοδική της πορεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Εισφορές
Τα καλά αποτελέσματα της ΕΧΑΕ οφείλονται αποκλειστικά σε μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, δηλαδή στην ύπαρξη πέρυσι της έκτακτης εισφοράς και φέτος κάποιων έκτακτων κερδών από την είσπραξη ασφαλίστρων και τον αντιολογισμό φορολογικών επιβαρύνσεων. Η Jumbo κατάφερε για ακόμη ένα τρίμηνο να εμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης -έστω και χαμηλότερους- χάρη κυρίως στις καλές επιδόσεις της Κύπρου αλλά και τη χαμηλότερη φορολογία.

Η Cheuvreux μείωσε την τιμή-στόχο στα 5,5 ευρώ από 6,5 ευρώ πριν, ενώ η Deuts- che Bank διατήρησε τη σύσταση αγοράς και την τιμή-στόχο των 7,2 ευρώ. Μεικτή ήταν η εικόνα για τις θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο. Στους θετικούς πρωταγωνιστές αναφέρεται η Ελβάλ, κάτι το οποίο οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων έλασης αλουμινίου αλλά και στον εξαγωγικό προσανατολισμό του ομίλου που διεύρυναν το όγκο παραγωγής και πωλήσεων. Στον αντίποδα, αρνητικά επηρέασαν τα αποτελέσματα οι δυσμενείς συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και το αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω της επιβολής υψηλού ΕΦΚ στο φυσικό αέριο. Με κέρδη έκλεισε το εννεάμηνο και για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, η οποία στηρίχθηκε στην υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση καθώς και στην ανταγωνιστική και ευέλικτη κοστολογική του πολιτική.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη διεθνής κρίση και οι αυξημένες τιμές των πρώτων υλών δημιούργησαν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Κερδισμένοι
Την τριάδα των κερδισμένων της χρήσης κλείνουν τα Ελληνικά Καλώδια που αύξησαν τον τζίρο τους κατά 22,4%, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων, κυρίως προς χώρες του εξωτερικού, αλλά και της ανόδου στις τιμές των μετάλλων σε σχέση με το 2010. Παράλληλα η εταιρεία επέστρεψε σε κέρδη από ζημίες το περυσινό εννεάμηνο.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΤΕΜ εμφάνισε ζημίες άνω των 9 εκατ. ευρώ (όπως και στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα), λόγω της διαρκούς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, της μείωσης των διαθεσίμων προς κατανάλωση εισοδημάτων, της μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης της χώρας και της δυσμενούς συγκυρίας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Ακόμη, διεύρυνε τις ζημίες της και ο όμιλος Χαλκόρ, γεγονός το οποίο αποδίδεται στο υψηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ (από 15,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), ως απόρροια του αυξημένου δανεισμού, λόγω των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης καθώς και των υψηλότερων επιτοκίων.

Αλλωστε, τόσο τα EBITDA όσο και τα κέρδη προ φόρων και τόκων ήταν σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το 2010. Η Lamda Development κατάφερε να μειώσει αισθητά τις ζημίες της στο εννεάμηνο λόγω της μείωσης των ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, ενώ μικρή μείωση της τάξης του 6% εμφάνισαν τα επαναλαμβανόμενα EBITDA. Παρά την κρίση στο λιανεμπόριο, τα τρία εμπορικά κέντρα του ομίλου επέδειξαν συγκριτικά καλύτερη εικόνα, με την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Golden Hall να μειώνεται οριακά κατά 1%, ενώ ο τζίρος στο The Mall Athens αλλά και στο Mediterrannean Cosmos υποχώρησε σε μονοψήφια επίπεδα (9%).

Η Aegean Airlines κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τους τζίρους της χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου σε προορισμούς και συχνότητες του εξωτερικού, αλλά και στη δραστηριότητα των ελληνικών αεροδρομίων της περιφέρειας. Ωστόσο, η εντεινόμενη κρίση στην εγχώρια οικονομία αλλά και η σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της αεροπορικής εταιρείας. Τέλος, από τον κλάδο του λιανεμπορίου ακόμη ένα αξιοπρεπές τρίμηνο παρουσίασε το Πλαίσιο, το οποίο παρά την κάμψη της ζήτησης κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία χάρη στην περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων (κατά 8,3 εκατ. ευρώ) και τη συνεπή μείωση των απαιτήσεων (κατά 9,4 εκατ.), αλλά πάνω απ' όλα λόγω της επιτυχημένης πορείας των brands Turbo-X, Q-Connect και @work.

imerisia.gr