Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Θανάση Καρούντζο, σχετικά με τη θετική γνωμοδότηση που υπέγραψε στις 13 Δεκεμβρίου 2010 ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας Κρήτης κ. Νίκος Παρασύρης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης για το Πυρηνελαιουργείο ιδιοκτησίας «Χ. Γιαννούλης ΑΕ – Ελαιοεξαγωγική ΑΕ» στη θέση Γαζέπι Μύλος του οικισμού Νιπιδιτός του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας τονίζει τη βούληση τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο και της ευρύτερης κοινωνίας του Δήμου, αλλά και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αντιτίθενται στην επαναλειτουργία του πυρηνελαιουργείου.

Ο Δήμαρχος σημειώνει με έμφαση ότι είναι απορίας άξιο πώς εκδίδεται θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας επί της Προμελέτης Π.Ε. που αφορά στην εν λόγω μονάδα, όταν μάλιστα υπάρχει πληθώρα τόσο παλαιότερων όσο και νέων αρνητικών γνωμοδοτήσεων και επιπρόσθετες αρνητικές απόψεις αρμοδίων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να μην επιτραπεί η λειτουργία του εν λόγω πυρηνελαιουργείου.

Καταλήγοντας, ο κ. Καλογεράκης ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εναρμονίζεται με το αναπτυξιακό όραμα και την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής θα βρει απέναντί της τη νέα Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους.