Επετεύχθη τελικά χθες συμφωνία μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Κυβέρνησης για το θάμα της χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2012.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευαγγ. Βενιζέλος και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τ. Γιαννίτσης εξέτασαν με Δημάρχους τα οικονομικά ζητήματα των Δήμων και τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης τους στο πλαίσιο του νέου Προϋπολογισμού.

Στη συνάντηση αναγνωρίστηκαν οι διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμφωνήθηκε ότι πέραν των προβλέψεων στον Προϋπολογισμό 2012, θα αποδοθούν στους Δήμους πρόσθετα 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 120 εκατ. ευρώ αφορούν στην μη απόδοση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 160 εκατ. ευρώ σε πόρους παρελθόντων ετών και 170 εκατ. ευρώ στην μη ορθή εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προϋπολογισμός 2012 προέβλεπε την απόδοση στους Δήμους Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 2,4 δισ. ευρώ και κονδυλίων για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) ύψους 608 εκατ. ευρώ, όταν στον Προϋπολογισμό 2011 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3,5 δισ. ευρώ και 630 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Τέλος, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, ΚΕΔΕ και Κυβέρνηση συμφωνήσαν ότι οι πόροι για έργα και επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης θα αποδίδονται εφεξής απευθείας στους Δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.