Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου καλεί τις επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής να εισπράττουν και να αποδίδουν στον δήμο ΚΙσάμου το ειδικό τέλος του 0,5%.

Όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση "ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά όπως η επιβολή αναδρομικών τελών από το έτος 2006 και προστίμων από το Δήμο Κισσάμου, εις βάρος των επιχειρήσεων εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 του Νόμου 2539/1997 και το Νόμο 1080/1980, καλεί τα μέλη του που διατηρούν τέτοιες επιχειρήσεις να εισπράττουν από εδώ και στο εξής από τους πελάτες τους 0,5% επί των πωλούμενων σε αυτούς ειδών και να τα αποδίδουν στο Δήμο Κισάμου.

 Σας γνωστοποιούμε ότι το τέλος αυτό βαρύνει τον πελάτη και πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά στις εκδιδόμενες αποδείξεις, να εισπράττεται από τον επιχειρηματία και στη συνέχεια να αποδίδεται στη ΔΟΥ ή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου βάσει των δηλώσεων του Επιχειρηματία.

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισσάμου μάχεται να βρεθεί μία δίκαιη λύση για τα παρελθόντα έτη που ο Δήμος δεν είχε απαιτήσει αυτά τα ποσά και οι επιχειρηματίες δεν τα εισέπρατταν και που η επιβάρυνση αυτή ανερχόταν σε ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και προς το σκοπό της διάσωσης των επιχειρήσεων από την επιβολή άδικων προστίμων καλούμε τους επιχειρηματίες να ενημερωθούν από τους λογιστές τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού."