Μόνο 100 από τα 71.000 ακίνητα που υπολογίζεται ότι ανήκουν στο Δημόσιο μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, σύμφωνα με μελέτη του ΙΣΤΑΜΕ, στην οποία επισημαίνεται ότι η υπόθεση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι περίπλοκη, καθώς το Δημόσιο δεν έχει πλήρη εικόνα των ακινήτων που του ανήκουν, πολλά έχουν καταπατηθεί, ενώ σε πολλά υπάρχουν νομικές εμπλοκές.