Tην επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με ανοικτό διαγωνισμό, σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια έτοιμου φαγητού πλήρως μεσημεριανού γεύματος για την σίτιση εκατόν είκοσι πέντε (125) μαθητών (κατ εκτίμηση), του Μουσικού Γυμνασίου Ρεθύμνου για ένα έτος , προκηρύσσει ο δήμος Ρεθύμνου.

Η παραπάνω προμήθεια έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης 119.925,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νέου Φ.Π.Α για την εστίαση του 23%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 έως 10:00 π.μ., (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, στα γραφεία του Δήμου Ρεθύμνης, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου (κτίριο Δελφίνι).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 5.996,25 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες που διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας παρασκευής και διανομής έτοιμου φαγητού, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28313 41910, Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς, που εδράζεται στην Τοπική Κοινότητα Γωνιάς και στο website του Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.gr