Την στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής παρουσίασε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα Οικοδομώντας μία Ψηφιακή Γη για τη Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής.

Η Κρήτη είναι εκτεθειμένη στην κλιματική αλλαγή με μελλοντικά σενάρια που δείχνουν υψηλό βαθμό τρωτότητας σε διάφορους τομείς δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, τουρισμός κ.ά.).

Ο Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε τους άξονες προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη για την
περίοδο 2021-2027 με έμφαση στο άξονα που αφορά την στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και κάλεσε τους ερευνητές και επιστήμονες των ιδρυμάτων της Κρήτης να συνεργαστούν στην εξειδίκευση των μέτρων για την
άμβλυνση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής ειδικά στην Κρήτη.

Ειδική αναφορά έκανε στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ Κρήτης), το οποίο έχει ως στόχο την
εφαρμογή μέτρων και δράσεων για τη μείωση της ευπάθειας της Κρήτης και την θωράκιση της από τις συνέπειες της μεταβολής του κλίματος.

Το ΠΕΣΠΚΑ Κρήτης επιχειρεί με οριζόντια μέτρα και ειδικές δράσεις να καθορίσει τις άμεσες προτεραιότητες εφαρμογής τους καθώς η ένταση
των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους διαφέρει ανά τομέα και περιοχή.

Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς (CoR, CRPM, EUROMONTANA, Greening the Islands,
κλπ) αλλά και η ενεργή συμμετοχή της σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εφαρμογή σχετικών πολιτικών και στρατηγικών. Ο κ. Αλεξάκης παρουσίασε τα σχετικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα που υλοποιούνται στην Κρήτη όπως είναι τα έργα : INCIRCLE, LIFE IP NATURA, IMPRECO, SOCLIMPACT H2020, 0-WATER-MAP.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με βασικό στόχο να
παρουσιαστεί μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης σχετικά με την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων και μετρήσεων της Γης, καθώς και οι προοπτικές στην αντιμετώπιση και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτήν συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από το ΙΤΕ, το ΕΛΜΕΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Tags:

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook