Χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε τρεις μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες, διότι στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ετήσιες αυξήσεις των ασφαλίστρων τους άγγιζαν ή και υπερέβαιναν σε αρκετές περιπτώσεις το 10% ή και 15%.

Πρόκειται για τις εταιρείες Axa Ασφαλιστική, Groupama Φοίνιξ και ING. Οι εταιρείες στήριζαν τις αυξήσεις αυτές σε γενικούς όρους ασφάλισης («ψιλά γράμματα»), οι οποίοι προέβλεπαν τη δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής δίχως όμως να την εξαρτούν πράγματι από ειδικά, καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα με αποφάσεις του υφυπουργού Εργασίας Γ.Κουτσούκου, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ στις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες που κάνοντας χρήση καταχρηστικών όρων προέβησαν σε αυθαίρετες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης.

Έτσι, στην Αxa Ασφαλιστική επιβλήθηκε πρόστιμο 700.000 ευρώ, στην ING Ασφαλιστική πρόστιμο 700.000 ευρώ και στην Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική πρόστιμο 600.000 ευρώ.

Από την έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Προστασίας της γενικής γραμματείας Καταναλωτή, ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών, οι οποίοι κλήθηκαν να καταβάλλουν ιδιαιτέρως αυξημένα ασφάλιστρα, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εταιρείες προέβησαν τα τελευταία έτη σε ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων που άγγιζαν ή και υπερέβαιναν σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό του 10% ή και 15%.


in.gr