Ένας στους 2 Έλληνες δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τον Παγκόσμιο Ιστό και μόνο τα μισά ελληνικά νοικοκυριά ήταν συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο το 2011, όπως αποκαλύπτουν επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Συνεπώς, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση από το τέλος, μεταξύ των 27 χωρών-μελών της ΕΕ , σχετικά με τα ποσοστά χρήσης του internet. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Βουλγαρία, όπου το 46% των πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο και η Ρουμανία όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 54%.

Ο στόχος που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη είναι να μειωθεί το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο στο 15% έως το 2015.

«Το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τον ευρωπαϊκό βορρά από τον φτωχότερο νότο ακόμα διατηρείται», τονίζει η Eurostat.

(e-pcmag)