Τα αρχαία ελληνικά εξακολουθούν να διδάσκονται σε ορισμένα αυστραλιανά λύκεια, μόνο που λίγοι είναι οι μαθητές που επιλέγουν το συγκεκριμένο μάθημα και ελάχιστοι οι ελληνικής καταγωγής.

Και κάθε χρόνο, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις (VCE) στη Βικτόρια, στο συγκεκριμένο μάθημα αριστεύουν αποκλειστικά οι μη-ελληνικής καταγωγής μαθητές.

Φέτος, πρώτος στη βαθμολογία ήρθε ο κινέζικης καταγωγής Cheung Andrian, από το κρατικό σχολείο Balwyn High School, και δεύτερος ο Farley Simon, από το ιδιωτικό Xavier College Kew.

Στο μεταξύ σε χαμηλό επίπεδο παρέμεινε και ο αριθμός των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις, που διαγωνίστηκαν στα Νέα Ελληνικά. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο "Νέος Κόσμος" από την υπηρεσία Victorian Curriculum and Assessment Authority, φέτος διαγωνίστηκαν στα Νέα Ελληνικά 246 μαθητές και μαθήτριες, χαμηλός αριθμός σε σχέση με το σύνολο των Ελληνόπουλων που πήραν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολιάζουν ότι και φέτος οι αριθμοί ακολούθησαν τη φθίνουσα πορεία των προηγούμενων χρόνων, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών.