Συνολικό χρηματικό ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ δίνει η Ευρωπαική Ένωση σε κράτη – μέλη ως κοινοτική συνδρομή στην καταπολέμηση νέων επιβλαβών οργανισμών σε φυτά.

Όμως με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ αποκαλύπτεται ότι ενώ χρηματοδοτείται η λήψη μέτρων για «εχθρούς» που έχουν πλήξει τους αγρότες και στην Κρήτη, όπως η Tuta Absoluta, αλλά και το κόκκινο σκαθάρι των φοινίκων, η Ελλάδα δεν είχε υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση !!!

Συγκεκριμένα με την απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος επίτροπος John Dalli, εγκρίθηκε η χορήγηση κοινοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και αφορά προγράμματα εκρίζωσης.

Βασική προυπόθεση,όπως γράφει ο agrotypos.gr,  είναι η υποβολή αίτησης για την καταβολή της συνδρομής ,κάτι που όπως φαίνεται δεν έγινε από την Ελλάδα !!!

Και αυτό ενώ, σύμφωνα με την απόφαση η Κύπρος χρηματοδοτείται με 67.500 ευρώ και η Μάλτα με 619.000 ευρώ για την καταπολέμηση του Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών).

Επιπλέον οι Κάτω Χώρες χρηματοδοτούνται με 85.800 ευρώ για καταπολέμηση της Tuta Absoluta η οποία έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και στους παραγωγούς κηπευτικών στην Κρήτη.

Το συνολικό ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχεται στα 15.006.869,89 ευρώ, αλλά η Ελλάδα και ειδικά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άγνωστο γιατί δεν υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση.

Δείτε εδώ την Εφημερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης με την απόφαση.