Παράταση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ενέκρινε το Υπουργιό Συμβούλιο. Στην Πράξη, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Εσωτερικών Φ.Γεννηματά, εκτός από το θέμα της χρηματοδότησης ρυθμίζεται και η παράταση έως τις 30.6.2012 τόσο του προγράμματος όσο και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά τους πρόσωπα, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης κατά το 2011 πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Έτσι, εξασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από τους ίδιους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης (συγχρηματοδοτούμενης ή μη), γεγονός που ικανοποίησε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και δικαιούχους του προγράμματος και στην Κρήτη.

Η κ. Γεννηματά ανέφερε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι» να μετεξελιχθεί σταδιακά σε ένα σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και προώθησης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μοναχικοί ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, ενσωματώνοντας τις καλές πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.