Κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης έκανε δεκτή την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων Μ. Βολουδάκης, σχετικά με την ενίσχυση των ελέγχων στις προνοιακές δομές. Αφορμή για τη σύνταξη της τροπολογίας, απετέλεσε η υπόθεση του ιδιωτικού γηροκομείου «Αγία Σκέπη» στα Χανιά.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, προστίθενται στους ήδη διενεργούμενους ελέγχους, δυο ακόμη επιτόπιοι έλεγχοι κατ’ έτος, οι οποίοι όμως δεν θα διενεργούνται από τις υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπως γίνεται ως σήμερα, αλλά από υπηρεσίες γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα του ελέγχου, περιορίζοντας το ενδεχόμενο επηρεασμού του ελέγχου από την επί πολλά χρόνια επαφή και τριβή μεταξύ των ίδιων φυσικών προσώπων, ελεγχομένων και ελεγκτών.

Ο Μ.Βολουδάκης είχε παρουσιάσει το περιεχόμενο της τροπολογίας και κατά τη συνάντησή του για το θέμα με την αρμόδια Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  Δόμνα Μιχαηλίδου στις αρχές Μαρτίου.

Δείτε την τροπολογία

Θέμα: Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας

Αιτιολογική Έκθεση

Οι έλεγχοι τον οποίους οι αρμόδιες κρατικές αρχές διενεργούν στις προνοιακές δομές, πρέπει να είναι συστηματικοί, διαφανείς και αποτελεσματικοί.

Οι επί τόπου έλεγχοι της νομιμότητας της λειτουργίας των δομών αυτών, διενεργούνται από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, και μάλιστα κατά κανόνα από όργανα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η ελεγχόμενη δομή.

Το γεγονός αυτό, δεδομένου μάλιστα του σχετικά περιορισμένου αριθμού ελεγχόντων και ελεγχομένων, σημαίνει ότι καθίσταται πιθανό οι έλεγχοι να μην επιτυγχάνουν το μέγιστο της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ο λόγος είναι ότι ενδέχεται να παρεισφρύουν στην άσκησή των ελέγχων ανθρώπινοι παράγοντες, συνδεόμενοι με την επί πολλά έτη τριβή και εξοικείωση μεταξύ ελεγκτών και ελεγχομένων. 

Για να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος αυτός, με την παρούσα διάταξη, εισάγεται νέα σειρά τακτικών ελέγχων των προνοιακών δομών, από υπηρεσίες γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας, και όχι από τις υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της υπό έλεγχον δομής. Οι έλεγχοι αυτοί δεν υποκαθιστούν τους ήδη διενεργούμενους, αλλά διενεργούνται επιπροσθέτως.

Άρθρο μόνο

Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’213) , πριν από το τελευταίο εδάφιο, προστίθενται πέντε εδάφια ως εξής:

«Τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος και του άρθρου 3, διενεργείται πρόσθετη αυτοψία από κλιμάκιο δυο τουλάχιστον αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας, μεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός σύμβουλος. Η πρόσθετη αυτοψία σκοπό έχει να ελεγχθεί η ποιότητα και επάρκεια των παρεχομένων από το φορέα υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον έλεγχο και από τις υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Το κλιμάκιο που θα διενεργήσει αυτοψία σε φορείς γειτονικής Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης φροντίζει με τις σχετικές αποφάσεις του να εναλλάσσονται με τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα οι υπηρεσίες που διενεργούν αυτοψίες στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος και του άρθρου 3. Τα έξοδα της μετάβασης των ελεγκτών στις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες καλύπτονται από την υπηρεσία.»

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook