Να ακυρώσουν την απόφαση του υπουργού εργασίας που επιβάλλει την μείωση των συντάξεων, ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και δεκάδες συνταξιούχοι. Με τις προσφυγές τους στρέφονται κατά της υπ’ αριθμ. ΑΠΦ 80000/014.26177/ απόφασης του υπουργού Εργασίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 (συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.).

Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους με την συγκεκριμένη απόφαση, συνταξιούχοι όλων των κύριων φορέων ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, έχασαν το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε ποσοστό 40% από 1.11.2011.

Για την επίμαχη μείωση, λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010) και της επιπλέον εισφοράς του άρθρο 44 του Ν. 3986/2011.

Επιπρόσθετα, με την παράγραφο 2 του ίδιου νόμου περιεκόπη σε ποσοστό 20% το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ των συνταξιούχων των κύριων φορέων ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη μείωση. Για την εν λόγω μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν, μεταξύ των άλλων, ότι η επίμαχη απόφαση παραβιάζει το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.


protothema.gr