Πάνω από 1.500 απολύσεις προγραμματίζει η γαλλική τράπεζα Societe Generale, η οποία θα καταργήσει μέσα στο 2012 τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας στη θυγατρική της χρηματοδοτική και επενδυτική εταιρεία.

Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μειώνοντας τον όγκο των δραστηριοτήτων της η Societe Generale ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων δύο γαλλικών τραπεζών BNP Parisbas και Credit Agricole "για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις στο οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο".

Όσον αφορά τις 880 θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν στη Γαλλία, υπεγράφη σήμερα μία συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για "να οριστεί το σύνολο των συνοδευτικών μέτρων και των κοινωνικών εγγυήσεων για τους εργαζόμενους" που επηρεάζονται.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί από τις αρχές Απριλίου "χωρίς να υπάρξουν απολύσεις και αναγκαστικές αποχωρήσεις", διαβεβαίωσε η διεύθυνση της τράπεζας επισημαίνοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης των εργαζομένων στη λιανική τράπεζα. Αντίθετα δεν έχει γίνει καμία δέσμευση για το προσωπικό που επηρεάζεται από τις καταργήσεις θέσεων στο εξωτερικό.