Δημοπρατήθηκε από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας το έργο «Βελτίωση Δρόμου Πάρτιρα – Αμουργέλλες» συνολικού προϋπολογισμού 3.610.000€. Για το έργο είχαν προηγούμενα πραγματοποιηθεί δύο άγονες δημοπρασίες. Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης της οδού που συνδέει τον οικισμό Παρτίρων με τον οικισμό Αμουργελλών.

Επιπλέον προκειμένου να συνεχιστεί η οδός πάνω από τους υπερχειλιστές των φραγμάτων Παρτίρων και Αμουργελλών θα κατασκευαστούν τεχνικά διάβασης τόσο της υπερχείλισης του φράγματος Παρτίρων όσο και της υπερχείλισης του φράγματος Αμουργελλών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».