Ο κ. Ευάγγελος  Βενιζέλος σε παρέμβασή του έδωσε  το χρονοδιάγραμμα για το PSI, το οποίο καθορίζει και τον χρόνο των εκλογών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παντελή Καψη το «απώτατο χρονικό όριο» μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει λήξει η διαδικασία είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου, οπότε και θα μπορεί να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές.

Το PSI, είπε ο κ. Βενιζέλος, θα γίνει σε δύο φάσεις. Κατ’ αρχήν θα υπάρξει ένα πρώτο μνημόνιο για το PSI, το οποίο θα έχει διάφορους όρους. Μετά από αυτό θα δοθούν μια σειρά από ποσά που θα έχουν σχέση με την υλοποίησή του, όπως η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Αφού θα γίνει αυτό θα υπάρξει προσφορά ομολόγων. Μετά θα γίνει επεξεργασία του  Μεσοπρόθεσμου και μετά θα συνταχθούν δύο μνημόνια, το ένα για την  Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ύστερα από αυτό η δανειακή σύμβαση θα κατατεθεί στη Βουλή για κύρωση. Τέλος θα εκταμιευτεί η δόση ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες, όπως ομόλογα.