Μέσα σε 4 μήνες από τη λήξη της προσυνταξιοδοτικής εφεδρείας θα μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους οι υπάλληλοι, σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου που συζητήθηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εξαιρέσεις από την εφεδρεία του Ναυτικού Προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και του Κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών που καλύπτονται αποκλειστικά από τυφλούς, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

Για την κατάταξη στο βαθμολόγιο προβλέπεται ότι αν ένας υπάλληλος αποκτήσει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά τον διορισμό του, θα «κερδίζει» βαθμολογικά 6 και 2 έτη αντίστοιχα. Επιπλέον για όσους υπαλλήλους συντρέχουν παραπάνω από μία ρυθμίσεις για το βαθμολόγιο (απόφοιτος ΕΣΔΑΑ με μεταπτυχιακό τίτλο) εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση για το πρώτο προσόν και το ήμισυ της ρύθμισης για το δεύτερο («κέρδος» 6 χρόνια λόγω ΕΣΔΑΑ και 1 έτους για το μεταπτυχιακό αντί για 2 που ισχύει).

Προβλέπεται, επίσης, η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποχωρήσεων καθώς και των προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων ή συμβασιούχων, για την πλήρη καταγραφή της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα.

Δίνεται τρίμηνη παράταση για την υπογραφή προεδρικών διαταγμάτων, με στόχο τη διατήρηση ειδικών συστημάτων αξιολόγησης σε κλάδους του Δημοσίου.