Ο ΟΑΕΔ, σε ανακοίνωσή του, επεσήμανε την έναρξη προγράμματος επιχορήγησης του 40% των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 19.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, όπως ξενοδοχεία κλασικού τύπου, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ. Προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού μέσα στο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Επισημαίνεται ρητώς, ότι μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στο πρόγραμμα σε κάποια μόνο από τις μονάδες της (για παράδειγμα κατάλυμα, μαρίνες, spa, γκολφ κλπ). Η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση από το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για 3 χρόνια..

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι υπάλληλοι που απασχολούνται επ’ αορίστου χρόνου από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσο και το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα επεκτείνει τις συμβάσεις αυτές έως το τέλος του δωδεκαμήνου του προγράμματος.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για επιχορήγηση μέσα στον μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ τριμήνου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση (αναρτημένη στη διεύθυνση www.oaed.gr ).


protothema.gr