Την ερχόμενη Πέμπτη  στις 6.30 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας για μια σειρά από θέματα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 •  Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 •  Μίσθωση οικήματος πολλαπλών χρήσεων και αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Γρα Λυγιάς.

 •  Μίσθωση οικήματος στον οικισμό Φέρμα για τη στέγαση του αγροτικού ιατρείου.

 •  Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Παχειά Άμμο.

 •  Σύσταση Νομικού Προσώπου Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης και ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Σύσταση Νομικού Προσώπου Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης και ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 3852/ 2010 στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δήμου.

 •  Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων των υπό σύσταση Ν.Π. του Δήμου.

 •  Λήψη απόφασης για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού.

 •  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 •  Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών.

 •  Συγκρότηση των Επιτροπών: Παραβατικότητας, Πρασίνου και Παιδικών Χαρών, Τουρισμού, Αγροτικών Θεμάτων, Στάσιμου Εμπορίου, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Επιτροπής Γαλάζιων Σημαιών.

 •  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.

 •  Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση κ.λ.π. σχολείων.

 •  Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Εδαφοτεχνική έρευνα στο νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Κεντρί».

 • Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Εδαφοτεχνική έρευνα στο ανοιχτό Θέατρο Ιεράπετρας».

 • Οργάνωση εκδήλωσης με ομιλητή τον κ. Βάσο Λυσαρίδη, επίτιμο πρόεδρο Σ.Κ. Κύπρου.

 •  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιεράπετρας.

 •  Οριστική εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ιεράπετρας.

Σχετική πρόσκληση απέστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Ψαρουδάκης.